Wróć na stronę główną
kontakt Przetargi Cennik usług Druki do pobrania Aktualności firmy Historia...


KOMUNIKAT
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich


Uchwałą nr 0150/XXII/106/08 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 4 marca 2008r.
zatwierdza się taryfę na :
  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę , której cena wynosi 2,53 zł/m³ netto
  • zbiorowe odprowadzanie ścieków , której cena wynosi 3,47 zł/m³ netto
  • odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni w wysokości 5,29 zł/m³ netto
Zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia 1 maja 2008r. do 30 kwietnia 2009r.

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.
Arkadiusz Poprawa


KOMUNIKAT
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich


zgodnie z §4 ust.2 umowy na wywóz nieczystości stałych informuje , że ulega zmianie od 1 stycznia 2008 roku cena wywozu ze składowaniem 1 m³ nieczystości stałych na kwotę: 72,75zł + 7% VAT

ZMIANA CENY ZWIĄZANA JEST ZE WZROSTEM STAWKI ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH (Dz.U. z 2007r. nr 106 , poz. 723)

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.
Arkadiusz Poprawa

Uchwała nr 0150/VIII/38/07 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 marca 2007r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Oborniki Śląskie

Zatwierdza się taryfę na :
  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę, której cena wynosi 2,34 zł/m3 netto
  • zbiorowe odprowadzenie ścieków , której cena wynosi 3,26 zł/m3 netto
  • odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni sprzętem specjalistycznym w wysokości 4,90 zł/m3 netto
Zatwierdzone taryfy obowiązują od 1.05.2007 do 30.04.2008r.
KOMUNIKAT
Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Obornikach Śląskich z dn. 29.03.2007

Niniejszym zawiadamiamy, że w porozumieniu z Radą Miejską w Obornikach Śląskich, w związku ze złą jakością wody dostarczaną z ujęcia wodociągowego w Lubnowie wprowadzam dla mieszkańców wymienionych miejscowości: Lubnów , Pęgów , Zajączków , Uraz , Niziny , Raków , Kotowice , Paniowice następujące ulgi w cenie za wodę:

  1. Obniżka o 20% wartości każdego rachunku począwszy od dnia 07.02.2007r. do dnia uruchomienia stacji uzdatniania wody w Lubnowie
  2. Ponadto cena za wodę pozostaje na poziomie taryfy obowiązującej dotychczas , tj. 2,25zł/m3 netto , do dnia uruchomienia stacji uzdatniania wody w Lubnowie.

Niniejszy komunikat zostanie ogłoszony w miejscowej prasie , przekazany sołtysom wymienionych na wstępie miejscowości , wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oborniki Śląskie oraz na stronach internetowych ZGK Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich i Gminy Oborniki Śląskie.

Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o.

Arkadiusz Poprawa


Uchwała nr 0150/XLIV/325/06 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dn. 30.03.2006

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków w gminie Oborniki Śląskie

Zatwierdza się taryfę na:
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę, której cena wynosi 2,25zł/m3*
- zbiorowe odprowadzanie ścieków, której cena wynosi 3,15zł/m3*
- odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni specjalistycznym sprzętem 4,90zł/m3*

Zatwierdzone taryfy obowiązują od 1.05.2006 do 30.04.2007

Wywóz nieczystości płynnych
- Wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych 21,29zł/m3*
- Wywóz nieczystości płynnych od podmiotów gospodarczych 24,01zł/m3*

* ceny nettoOferta na wywóz odpadów pojemnikami:

KP7

M7

MK7

SM110

SM1100

Odwiedź stronę
Odwiedź stronę